BRC CP

BRC CP Standard powstał, by ustanowić jednolite globalnie praktyki produkcyjne, które miałyby dać gwarancję bezpieczeństwa produkcji i przechowywania, a także dystrybucji oraz pakowania wyrobów nie będących żywnością. Celem takiej standaryzacji jest ustanowienie jednolitych norm, które są niezbędne do niezależnej i obiektywnej oceny możliwości produkcyjnych i jakościowych producenta. Standard BRC Consumer Products dotyczy wszelkiego rodzaju produktów non-food i informuje konsumenta, że produkt jest odpowiedniej jakości, a ponadto, że spełnia stosowne wymagania prawne i normy bezpieczeństwa.

IFS HPC

Standard IFS HPC został stworzony dla celów zapewnienia prawidłowego badania zarówno produktów, jak i procesów wytwórczych w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej.

IFS HPC obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Wymagania obejmują m.in. odpowiedzialność kadry zarządzającej, system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, zarządzanie zasobami, planowanie i proces produkcji, pomiary, analizy, działania naprawcze oraz zarządzanie incydentami, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, to utrzymania higieny w zakładzie wg standardów, higieny personelu oraz określone wymagania dla infrastruktury przedsiębiorstwa.

FSC®

Forest Stewardship Council®  to organizacja zajmująca się certyfikacją lasów oraz produktów z drewna i papieru. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych. Certyfikat FSC oparty jest o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Oznacza to, że aby produkt finalny mógł być sprzedany, jako certyfikowany – na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca – muszą być przestrzegane zasady i standardy FSC. Dopiero wówczas możliwe jest oznaczenie wyrobu końcowego etykietą FSC, będącego gwarancja tego, że surowce na produkty pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, a wyznaczone standardy zostały spełnione w całym łańcuchu dostaw.

FSC certyfikat

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PZH

Certyfikat Jakości Zdrowotnej jest wyrazem naszego zaangażowania w zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Państwowego Zakładu Higieny. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie środowiska pracy wolnego od zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

SMETA STANDARD

SMETA (Audyt Etyki Zawodowej SEDEX) to standard stosowany w audytach etycznych. Audyt SMETA oparty jest na kodeksie ETI Base Code (kodeks postępowania etycznego stowarzyszenia Ethical Trading Initiative), który obejmuje aspekty środowiskowe, zdrowotne i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz etykę pracy i standardy pracy. Kodeks ETI został ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) na podstawie procedur roboczych.

Procedura SMETA bazuje na ETI Base Code (kodeks postępowania etycznego stowarzyszenia Ethical Trading Initiative). SMETA dotyka 4 obszarów: warunków zatrudnienia pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, odpowiedzialnych sposobów prowadzenia działalności.