O nas

Firma WELMAX PAPER Sp. z o.o. zlokalizowana jest w miejscowości Wohyń, w powiecie radzyńskim województwa lubelskiego. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1990 roku jako firma handlowa pod nazwą „WELMAX” ZPH . Działalność w branży papierniczej rozpoczynaliśmy w 1995 roku od konfekcjonowania produktów higieniczno-papierniczych. Kolejnym etapem było rozpoczęcie budowy linii przetwórstwa makulatury i produkcji półfabrykatu. W latach 1997-1998 papier konfekcjonowaliśmy już z własnego półfabrykatu. W roku 2004 wdrożyliśmy produkcje ręcznika składanego typu “ZZ”. W 2008 rozszerzaliśmy asortyment o kolejne wyroby z gatunku papierów higienicznych tj. papiery w big-rolach i ręczniki w rolach.
Nasz region nie ma tradycji papierniczych. Nasza firma jest prekursorem produkcji papieru na tym terenie. Prowadząc stały, intensywny proces inwestycyjny w rozwój firmy, staliśmy się jednym z wielu, producentem papierów higienicznych w cyklu zamkniętym, sektora MŚP. Przy finansowaniu procesu inwestycyjnego z powodzeniem kilkakrotnie korzystaliśmy z unijnych funduszy pomocowych, zarówno przedakcesyjnych jak i strukturalnych.
Naszą misją jest działalność na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też podstawowym surowcem do produkcji bogatej palety wyrobów higienicznych w naszym zakładzie jest makulatura. Dla swoich wyrobów posiadamy świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.
Wszystkie artykuły są dostępne w bogatej kolorystyce oraz wielorakim asortymencie wymiarowym. Każdorazowo istnieje możliwość dostosowania określonej partii wyrobu do wymagań i oczekiwań klienta. Naszą stałą praktyką w nawiązywaniu współpracy handlowej jest indywidualne podejście do każdego kontrahenta.