IFS HPC

Data: 17 grudnia 2018

Pragniemy Państwa poinformować, że wysoką jakość naszych wyrobów została potwierdzona uzyskaniem certyfikatu IFS Household and Personal Care Standard (zwany dalej IFS HPC).
Standard IFS HPC został stworzony dla celów zapewnienia prawidłowego badania zarówno produktów, jak i procesów wytwórczych w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej.

IFS HPC obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Wymagania obejmują m.in. odpowiedzialność kadry zarządzającej, system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, zarządzanie zasobami, planowanie i proces produkcji, pomiary, analizy, działania naprawcze oraz zarządzanie incydentami, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, to utrzymania higieny w zakładzie wg standardów , higieny personelu oraz określone wymagania dla infrastruktury przedsiębiorstwa. Nieustanie dbamy o najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów z myślą o naszych klientach.